maximální služby pro vaše IT

Nabízíme profesionální služby a konzultace pro rychlé a účinné zavedení správy softwaru. 

Využijte investované úsilí tak, aby přineslo nejen okamžitý, ale hlavně dlouhodobý efekt. Neztrácejte čas objevováním objeveného. Ať už se jedná o softwarový audit, zavedení účinné správy software a hardware, tvorbu interních směrnic, procesů přenesení odpovědnosti na uživatele, investice do konzultace s našimi odborníky se velmi rychle vrátí.  

Výhody

Existuje mnoho důvodů, proč by firmy měly implementovat efektivní strategii správy softwarového majetku. Často jsou dostatečně známy právní problémy vyplývající z nedostatečné správy softwarového majetku, ale firmy si i nadále nejsou vědomy jejích výhod:

  • Získáte možnost poskytnout uživatelům přesně ty softwarové nástroje, které potřebují k dosažení největší produktivity.

  • Zajistíte, že nebudete platit za užívaný software více, ani že nebudete platit za software, který se neužívá.

  • Vylepšíte plánování tím, že získáte znalosti o tom, kdy se software stává zastaralým a kdy je nutný nový software jako jeho náhrada.

  • Poznáte potenciální daňové výhody spojené se včasným pořizováním softwaru před koncem roku.

  • Zvýšíte svůj vliv při nákupu softwaru u klíčových partnerů.

  • Zvýšíte kontinuitu svého podnikání tím, že nebudete jeho klíčové funkce zakládat na nestabilním nelicencovaném softwaru.

  • Významně snížíte rizika padělaného softwaru.

  • Eliminujete možnost neautorizovaného kopírování softwaru uživateli porušujícími licenční ujednání.

  • Usnadníte proces fúzí a akvizic tím, že zajistíte, aby nedocházelo k duplikování softwaru a že nebudete platit za více licencí, než potřebujete.

  • Snížíte riziko, že budete přistiženi při užívání nelegálního softwaru.

Kontaktujte nás