maximální služby pro vaše IT

Záchrana dat

Ve spolupráci s renomovanými firmami provádíme záchrany dat:

 • z pevných disků (IDE, SATA, SCSI, 2,5")

 • z disků zapojených v RAID polích

 • zálohovací pásky, magnetooptická média

 • paměťové karty (CF I,II, SmartMedia, xD card,Secure Digital,Memory Stick)

 • diskety, ZIP, JAZ

 • CD, DVD

Jsme schopni získat data z médií poškozených:

 • softwarově (smazaná data, zformátování, po nákaze virem, přepsaná servisní data)

 • el. proudem, přepětím

 • mechanicky (poškrábaná datová vrstva)

 • výrobní vadou (zadřená ložiska disků, utržené hlavy,vadný motor)

 • požárem (u HDD), povodní

Jsme prakticky nezávislí na platformě:

 • Windows (FAT, NTFS)

 • Unix, Linux (EXT, EXT2, EXT 3)

 • Mac OS (HFS, HFS+)

 • Novell (NVFS-všechny varianty, NSS)

 • OS/2 (HPFS)

 • Palm OS

 • většina kryptovaných FS (pokud se nejedná o mechanicky poškozenou datovou vrstvu)

Průběh záchrany:

Nejpozději následující pracovní den od doručení datového média je sdělen výsledek posouzení a cenový odhad.

Zachráněná data jsou předána na datovém nosiči dle dohody(CD,DVD,jiný pevný disk).

Data jsou předána zákazníkovi,případně zdarma odeslána přepravní službou

Bezpečnost vašich dat:

Celý proces obnovy dat probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud není dáno jinak, jsou zachráněná data, po souhlasu zákazníka, archivována 48 hodin po předání. Poté jsou nenávratně zlikvidována bez pořízení jakékoliv jejich zálohy. Na požádání je možno sepsat smlouvu o zachování tajemství či jinou specifickou smlouvu dle potřeby zákazníka.

Kontaktujte nás