Zálohování dat

Dnešní svět si lze již jen stěží představit bez mobilního telefonu, počítače, fotoaparátu či dalších elektronických zařízení. Co se však stane, pokud Vám tato zařízení někdo odcizí, nebo prostě jen přestanou fungovat?

Aby bylo zálohování spolehlivé, musí stát na pevných pilířích:

Zálohovací plán

Na základě analýzy Vašich potřeb zpracujeme plán zálohování a v případě jakékoliv havárie, či potřeby obnovy dat zajistíme našim zákazníkům rychlou obnovu dat ze záloh. Vytvoříme Vám systém zálohování, na který se budete moci spolehnout.

Co zálohovat

Zálohování je třeba provádět promyšleně, pravidelně a plně automaticky. Nejdůležitější data jsou většinou obsažena v databázích ekonomického softwaru, které je třeba několikanásobně zálohovat pro případ havárie, krádeže serveru, apod. Podobná pravidla platí i o zálohování e-mailů, jedné z nejdůležitějších databází firemních dat.

Kam zálohovat

Kromě pravidelného systematického zálohování je důležité umístění záložních kopií dat. Při požáru, povodni nebo loupeži můžete přijít jak o původní data, tak o jejich záložní kopie. Proto je kombinace lokálního a cloudového zálohování je nejlepším způsobem, jak zaručit bezpečnost vašich dat – místní zálohování vám poskytne rychlé časy obnovení v případě potřeby a cloudové zálohy vás zase ochrání před rozsáhlejšími katastrofami, které by mohly potenciálně zničit i vaše lokální zálohy.

Testování zálohování

Jediná horší věc než nezálohovat je zálohovat data špatně. Představte si, že dojde k živelné pohromě a všechna data jsou zničena. Když uživatel hodlá data obnovit, zjistí, že zálohy jsou poškozené, že jsou zálohovány nesprávné složky, či že nastal jiný hrozivý scénář. Jak se tomu vyvarovat? Testovat pravidelně zálohovací procesy a ujistit se, že data jsou zálohována správně.

Archivace dat

Archivace starých a nepoužívaných dat může organizaci ušetřit každý rok spoustu peněz vynaložených za ukládání dat. Migrace těchto velkých objemů dat mimo firemní servery na levnější úložná zařízení sníží náklady a zvýší výkon a rychlost zálohování.

Připravíme plán na katastrofu

Je potřeba vzít v úvahu různé typy datových katastrof, jež by mohly Vaše podnikání ovlivnit – jako například selhání lidského faktoru, hardwarové a softwarové problémy, ransomware, přírodní katastrofy apod. a připravit plán pro tyto druhy datových katastrof a pravidelně ho aktualizovat. Aby Vaše firma byla plně připravena na obnovu v případě, když dojde ke katastrofě, musí existovat plán pro všechny realistické potenciální katastrofy.

Řešte zálohování dříve než bude pozdě

Případné odcizení či poškození počítače je sice velmi nepříjemné, ale tato ztráta je v podstatě snadno nahraditelná. Poškození či ztráta dat je záležitost, kterou budete nahrazovat velmi pracně a složitě. Případně se může stát i to, že nahrazení ztracených dat nebude možné vůbec.

Zálohy máte nastavené. Můžeme zajistit, aby vaše IT bylo: